Το Αόρατο Ρήγμα: μια βιβλιοκριτική

Αρίστος Δοξιάδης, Το Αόρατο Ρήγμα, Θεσμοί και συμπεριφορές στην ελληνική οικονομία, 2η έκδοση, 2014, Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα.

aorato_rigma_doxiadisΟ Αρίστος Δοξιάδης με το πρώτο του βιβλίο, εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία της εφαρμοσμένης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής στην Ελλάδα, με ένα εκτενές πόνημα. Με αφηγηματική, περιεκτική και καταληπτή εξιστόρηση της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας, αναλύει με ενάργεια από τη σκοπιά του γιατί η κρίση της ελληνικής κοινωνίας είναι πρωτίστως θέμα θεσμών. Ακολούθως, αποτολμά, προτείνοντας λύσεις στο κεφάλαιο “με τις δικές μας δυνάμεις”.

Το “Αόρατο Ρήγμα: θεσμοί και συμπεριφορές στην ελληνική οικονομία”, των εκδόσεων Ίκαρος, με τη (νέο) θεσμική ματιά του Δοξιάδη κρατάει τις αποστάσεις από τη νεοκλασική και τη μαρξιστική ανάλυση του «τις πταίει» για το σημείο προσέγγισης στο “μηδέν” της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αν και ολόκληρο το βιβλίο διαπνέεται από ένα savoir faire, ασκεί κριτική σε ρεύματα της οικονομικής σκέψης και ανάλυσης, χωρίς να χαρίζεται στο κατεστημένο και στις συντεχνίες και στην αβελτηρία τους να αντιληφθούν τη δυναμική των μακροχρόνιων συνεπειών.

 

(more…)