Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον

Tο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Political Economy Research Group (PERG) και της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα:

Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Μελετώντας το Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις δύνανται να αφορούν στις ακόλουθες, ενδεικτικές, θεματικές ενότητες:

 • Τα διδάγματα της συζήτησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της δεκαετίας του 1940
 • Αίτια της Μεγάλης Ύφεσης και πολιτικές θεραπείας: κυρίαρχες και εναλλακτικές
 • Οι ρητοί και άρρητοι στόχοι των προγραμμάτων της Τρόικα και των ελληνικών κυβερνήσεων
 • Οι οικονομικές, πολιτικές, νομικές και ιδεολογικές συνέπειες της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και «παγκοσμιοποίησης» στην Ελλάδα
 • Ανεργία: αίτια, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, πολιτικές αντιμετώπισης
 • Η ταξική διάρθρωση, η κατανομή εισοδήματος και η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα
 • Αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Απαιτούμενες και εφικτές δομικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας
 • Προγράμματα και θεσμικά πλαίσια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εντός και εκτός Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προτάσεις αναδόμησης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» και οι επιπτώσεις της στον ευρωπαϊκό «Νότο» και, ιδίως, στην Ελλάδα
 • Μετα-κεφαλαιοκρατικές μορφές εθνικής ανάπτυξης και διεθνούς οικονομικής συνεργασίας: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Ολόκληρο το ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ