Νομισματικοί Χώροι και Ιεραρχίες στην Ευρώπη: Η περίπτωση των συμπληρωματικών – κοινοτικών νομισμάτων

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ελλάδα: Μελετώντας το παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον” (Θεσσαλονίκη, 27-28/11/2015) παρουσιάστηκε η εργασία “Νομισματικοί Χώροι και Ιεραρχίες στην Ευρώπη: Η περίπτωση των συμπληρωματικών – κοινοτικών νομισμάτων” που αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου έρευνας.

Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει ενδεικτικά τις κυριότερες εμπειρίες και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης/λειτουργίας των συμπληρωματικών/κοινοτικών νομισμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι ιδέες και η θεωρία ιδωμένη από νομισματικούς θεωρητικούς διαφορετικών περιόδων και προσεγγίσεων.

Στο δεύτερο μέρος “χαρτογραφούνται” νομισματικοί χώροι και ιεραρχίες συμπληρωματικών νομισμάτων που λειτουργούν παράλληλα με το ευρώ, αλλά και πρωτοβουλίες που λειτουργούν χωρίς αυτό.

Στο τρίτο μέρος σκιαγραφείται η σχέση μεταξύ της νομισματικής καινοτομίας και κοινωνικής καινοτομίας και μέσα από τη θεωρία της αρμοστικότητας και πολυπλοκότητας.

Δείτε εδώ α) την Παρουσίαση της εργασίας β) Το paper

Manolis

Financial humanist and activist, intrapreneur in the public sector.