Νομισματικοί Χώροι και Ιεραρχίες στην Ευρώπη: Η περίπτωση των συμπληρωματικών – κοινοτικών νομισμάτων

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ελλάδα: Μελετώντας το παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον” (Θεσσαλονίκη, 27-28/11/2015) παρουσιάστηκε η εργασία “Νομισματικοί Χώροι και Ιεραρχίες στην Ευρώπη: Η περίπτωση των συμπληρωματικών – κοινοτικών νομισμάτων” που αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου έρευνας.

Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει ενδεικτικά τις κυριότερες εμπειρίες και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης/λειτουργίας των συμπληρωματικών/κοινοτικών νομισμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι ιδέες και η θεωρία ιδωμένη από νομισματικούς θεωρητικούς διαφορετικών περιόδων και προσεγγίσεων.

Στο δεύτερο μέρος “χαρτογραφούνται” νομισματικοί χώροι και ιεραρχίες συμπληρωματικών νομισμάτων που λειτουργούν παράλληλα με το ευρώ, αλλά και πρωτοβουλίες που λειτουργούν χωρίς αυτό.

Στο τρίτο μέρος σκιαγραφείται η σχέση μεταξύ της νομισματικής καινοτομίας και κοινωνικής καινοτομίας και μέσα από τη θεωρία της αρμοστικότητας και πολυπλοκότητας.

Δείτε εδώ α) την Παρουσίαση της εργασίας β) Το paper

Σχόλια: Διαβούλευση Ένταξη στο “Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων”

Σχετικά με τη διαβούλευση για Ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια» και που αφορά σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά ετησίως, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:

(more…)

Design of a Self-Assessment Tool on Ashoka U’s elements of excellence

mt_at_deree_self_assessment_tool The design of a self-Assessment Tool on Ashoka U‘s elements of excellence first presented by Manolis Tzouvelekas (Phd Researcher in Dpt Public Administration, Panteion University) this morning in the Ashoka U Greece 2014. It’s a research work in progress, based on Quality Management in Higher Education, exploring potential application in Ashoka U’s social innovation education framework.

The presentation focused on the philosophy of the self assessment process and its interconnection with the Common Assessment Framework (CAF) in Education (2013). Through this tool  the metrics for the social impact of the social innovation education in Universities and Colleges on a global scale will provided.

“Ο Greenspan και ο Marx έσφαλαν”

“Ο Greenspan και ο Marx έσφαλαν”. Η πιο ανθεκτική κατάσταση για μια οικονομία θα μπορούσε να είναι η αποκεντρωτική αυτοοργανούμενη κρίσιμη κατάσταση (Α.Α.Κ.Κ) της καπιταλιστικής οικονομίας, με διακυμάνσεις όλων των μεγεθών και διαρκειών. Οι διακυμάνσεις των τιμών και της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να είναι μια ενοχλητική κατάσταση (ειδικά όταν σε πλήττει) αλλά τελικά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί! Η Α.Α.Κ.Κ με όλες τις διακυμάνσεις της δεν είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση. όμως είναι η καλύτερη δυναμικά εφικτή κατάσταση.” (Per Bak, Πως λειτουργεί η Φύση, σ.274)

(more…)