Νομισματικοί Χώροι και Ιεραρχίες στην Ευρώπη: Η περίπτωση των συμπληρωματικών – κοινοτικών νομισμάτων

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ελλάδα: Μελετώντας το παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον” (Θεσσαλονίκη, 27-28/11/2015) παρουσιάστηκε η εργασία “Νομισματικοί Χώροι και Ιεραρχίες στην Ευρώπη: Η περίπτωση των συμπληρωματικών – κοινοτικών νομισμάτων” που αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου έρευνας.

Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει ενδεικτικά τις κυριότερες εμπειρίες και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης/λειτουργίας των συμπληρωματικών/κοινοτικών νομισμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι ιδέες και η θεωρία ιδωμένη από νομισματικούς θεωρητικούς διαφορετικών περιόδων και προσεγγίσεων.

Στο δεύτερο μέρος “χαρτογραφούνται” νομισματικοί χώροι και ιεραρχίες συμπληρωματικών νομισμάτων που λειτουργούν παράλληλα με το ευρώ, αλλά και πρωτοβουλίες που λειτουργούν χωρίς αυτό.

Στο τρίτο μέρος σκιαγραφείται η σχέση μεταξύ της νομισματικής καινοτομίας και κοινωνικής καινοτομίας και μέσα από τη θεωρία της αρμοστικότητας και πολυπλοκότητας.

Δείτε εδώ α) την Παρουσίαση της εργασίας β) Το paper

7th Euricse international workshop on cooperative finance and sustainable development | Call for papers

Euricse (the European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) announces the organization of the Seventh Euricse international Workshop on Cooperative Finance and Sustainable Development. The workshop, organized in collaboration with Federcasse (Italian Federation of Cooperative Credit Banks) and with the support of EACB (the European Association of Co-operative Banks), will be held in Trento, Italy on June 16th and 17th, 2016. (more…)

The Potential and Limitations of Impact Bonds – Lessons from the first five years of experience worldwide

This study by Brookings Institute provides:

Clear definitions of the concepts, key players, and development processes of impact bond transactions

A comprehensive inventory of all active 38 active SIBs (contracted as of March 1, 2015) as well as some of the social and development impact bonds in the development stage

An inventory of key policy actions and legislation to support the impact bond ecosystem An analysis of the stakeholder motivations, key facilitating factors, and biggest challenges faced in the 38 impact bond transactions

A critical examination of 10 positive claims made about impact bonds

An analysis of the future potential of impact bonds and any potential derivatives with a particular focus on developing country contexts

How to apply resilience thinking 

A resilience thinking approach investigates how these interacting systems of people and nature can best be managed in the face of disturbances, surprises and uncertainty. We define resilience as the capacity of a system, be it an individual, a forest, a city or an economy, to deal with change and continue to develop. But amid the enormous attention it has attracted, confusion exists. What does resilience actually mean and how it should be applied?

Source: http://www.stockholmresilience.org/